23 oktober 2015

Relatie

“Liefde verschijnt wanneer het ego verdwijnt”

Voor wie?

Gefrustreerd in je relatie? Voortdurend irritaties? Mis je de verbinding met je partner? Loop je steeds vast in jullie gesprekken? Uit elkaar gegroeid? Missen jullie de passie in jullie relatie? Of ervaren jullie problemen rondom seksualiteit?

Willen jullie de relatie herstellen, openen en verdiepen?

Vraag dan een relatiesessie aan

Het doel van het Relatiesessie is dat je volledig helder krijgt waar jullie staan, waar je naartoe wilt samen en samen zetten jullie hierin belangrijke stappen.

Je krijgt zicht op je eigen en elkaars verlangens, behoeften en belemmerende patronen/overtuigingen.

Je ontdekt waar het steeds mis gaat in de communicatie en hoe je op een verbindende en open wijze kunt communiceren met elkaar.

Wanneer je kiest voor dit traject, vraag ik een bereidheid om op jezelf te reflecteren, alleen en samen met de ander. Je wilt daadwerkelijk een persoonlijke groei doormaken om van daaruit te groeien naar een volwassen, liefdevolle relatie.

Met gesprekken en diverse oefeningen zowel tijdens de sessies als thuis, komen de patronen en dynamieken in jezelf en tussen jullie volledig aan het licht. Vanuit die helderheid kunnen jullie jezelf gaan helen en nieuwe keuzes maken.

De verschillende onderdelen van de sessies kunnen zijn gericht op onder andere verbale en non-verbale communicatie, innerlijk kindwerk, aanleren van “Het Bezoek”, individuele en gezamenlijke oefeningen.

Hoe?

Ik zie jullie zowel samen als individueel. Je eigen individuele transformatie is in feite het belangrijkste, omdat je de relatie altijd vanuit jezelf voem geeft. De verandering begint bij jou. Door individueel te groeien, groeit de relatie. Zelfonderzoek is dus belangrijk.

De gezamenlijke sessies duren ongeveer 2 uur, individueel rond anderhalf uur.

Afhankelijk van jullie behoefte zullen er steeds ongeveer 2 tot 3 weken tussen de sessies inzitten zodat jullie de verkregen inzichten kunnen implementeren, beoefenen en huiswerk kunnen doen.

Relatiesessies kosten € 180,-, individuele sessies € 130,- (wanneer je contant en zonder factuur betaalt zijn de tarieven resp. € 150,- en € 100,-).

Voor aanmelding of meer informatie neem contact op met Eline Vrolijk, telefoon +31 (0)6 30827115 of mail naar info@elinevrolijk.nl